TOIMINTA JA TAVOITTEET

Tukitoiminta voi olla ennaltaehkäisevää toimintaa, tukitoimien avulla avohoidossa tai – huollossa ja omassa elinpiirissä selviytymistä tai sosiaalipsykiatrista jatkokuntoutusta.TOIMINTAMUODOT

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Leiritoiminta
Tukihenkilökoulutus myös muille organisaatioille, yrityksille ja yhdistyksille
Muu koulutus ja yksilöohjaus
Kysy muita räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia

Toiminnassamme tuomme esille perhekeskeisyyttä niin lasten ja nuorten kasvun tukemisessa kuin vanhemmuuden tukemisessakin. Toiminnassa korostetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Keskeistä on toiminnallinen tukeminen.

Tukitoiminnalla tuetaan nuoren kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta yhdessä hänen verkostonsa kanssa. Näemme tärkeänä noudattaa yhdessä sovittuja tavoitteita sekä luoda turvalliset rajat jokaisen lapsen ja nuoren kanssa.

Tukitoimien tavoitteena on:

  • auttaa psykososiaalista tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria selviytymään omassa elinympäristössään
  • tukea perheiden arjen sujuvuutta
  • ennaltaehkäistä syrjäytymistä
  • edistää psyykkistä hyvinvointia yksilöllisten tavoitteiden mukaan

Tavoitteisiin pyritään:

  • tukemalla lapsen sosiaalisia suhteita
  • vahvistamalla lapsen omia voimavaroja ja elämänhallintaa
  • rohkaisemalla, ohjaamalla ja kannustamalla koulunkäyntiin, omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen
  • tukemalla vanhemmuutta
  • vahvistamalla perheen sisäistä vuorovaikutusta