TUKIHENKILÖKSI

Kiinnostaako sinua ammatillisena tukihenkilönä toimiminen ja vapaaehtoistyö?

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
Kymenlaakson sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.
Naukiontie 23
45700 Kuusankoski
maria.turkki@toitu.fi

Haemme luotettavia aikuisia toimimaan psykososiaalisesti oireilevien lasten ja nuorten tukihenkilöinä. Sinulla on työkokemusta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta sekä haluaisit toimia lasten ja nuorten hyväksi. Tukihenkilötoiminta sopii hyvin myös sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan opiskelijoille työkokemuksen saamiseksi. Ammatillinen tukihenkilö toimii tuettavan elinpiirissä, myös virka-ajan ulkopuolella.

Toitussa ammatillista tukihenkilötoimintaa toteutetaan palkattujen työntekijöiden työnä ja vapaaehtoistyönä. Monipuolisesti koulutetut työntekijät työskentelevät haastavimmissa tukisuhteissa, jolloin usein tarvitaan vahvempaa sitoutumista ja suurempia resursseja riittävän tuen tarjoamiseksi asiakkaalle.

Toitun työntekijöiden lisäksi ammatillisina tukihenkilöinä toimii joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä vaativaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Vapaaehtoistyönä toteutettava ammatillinen tukihenkilötoiminta painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja kevyempään tuen tarpeeseen, jossa on kuitenkin ammatillinen näkökulma tukityön taustalla. Vapaaehtoistoimijoiden tukena on toimintaa koordinoiva moniammatillinen työryhmä.

Tukihenkilöille on järjestetty työnohjaus joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti sekä koulutusta tukihenkilönä jaksamisen tueksi.