TERVETULOA Kymenlaakson sosiaalipsykiatrisen ry:n kotisivuille!

Kymenlaakson sosiaalipsykiatrinen yhdistys toimii yleishyödyllisenä, voittoa tavoittelemattomana yhteisönä, jonka tavoitteena on edistää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

MIKÄ ON TOITU?

Toiminnallista tukemista psyykkistä ja sosiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Lue lisää...

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa avohuollon ja -hoidon tukitoimintaa, jota toteutamme moniammatillisessa työryhmässä toimintaa jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Tarjoamme laadukkaita ammatillisia tukihenkilöpalveluja, täydentäen kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköiden toimintaa. Olemme toimineet Kymenlaaksossa jo 17 vuoden ajan.

Erikoisosaamistamme on psyykkisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen.