Toiminta ja tavoitteet

Ammatillinen tukitoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa tukitoimien avulla avohoidossa tai – huollossa, sekä omassa elinpiirissä selviytymistä, tai sosiaalipsykiatrista jatkokuntoutusta. Tukitoimintamme on toiminnallista tukemista psyykkistä ja sosiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. 

Toiminnassamme tuomme esille perhekeskeisyyttä lasten ja nuorten kasvun-, sekä vanhemmuuden tukemisessa. Toiminnassa korostetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Keskeistä on toiminnallinen tukeminen ja yhdessä tekeminen.
 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta


Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tuetaan nuoren kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta yhdessä hänen verkostonsa kanssa. Näemme tärkeänä noudattaa yhdessä sovittuja tavoitteita, sekä luoda turvalliset rajat jokaisen lapsen ja nuoren kanssa. Tukisuhteen pituus voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa avohuollon ja -hoidon tukitoimintaa, jota toteutamme moniammatillisessa työryhmässä toimintaa jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Tarjoamme laadukkaita ammatillisia tukihenkilöpalveluja, täydentäen kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköiden toimintaa. Olemme toimineet Kymenlaaksossa vuodesta 1999 alkaen ja Päijät- Hämeessä vuodesta 2013 lähtien.

 

 
 
 Toitu ry:n toiminta ja tavoitteet

Tukitoimien tavoitteena on:
 

 • auttaa psykososiaalista tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria selviytymään omassa elinympäristössään
 • tukea perheiden arjen sujuvuutta
 • ennaltaehkäistä syrjäytymistä
 • edistää psyykkistä hyvinvointia yksilöllisten tavoitteiden mukaan
 
 Tukihenkilötoiminnalla tuetaan nuoren kasvua

Tavoitteisiin pyritään:
 

 • tukemalla lapsen sosiaalisia suhteita
 • vahvistamalla lapsen omia voimavaroja ja elämänhallintaa
 • rohkaisemalla, ohjaamalla ja kannustamalla koulunkäyntiin, omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen sekä harrastusten pariin
 • tukemalla vanhemmuutta
 • vahvistamalla perheen sisäistä vuorovaikutusta
 
 Kysy meiltä lisää koulutusmahdollisuuksista!

koulutukset

Suomen Mielenterveysseuran sopimuskoulutukset:

 • Mielenterveyden ensiapu 2®
 • Nuoren mielen ensiapu®

Omat koulutuksemme:

 • Mielenterveyttä edistävät koulutukset
 • Tukihenkilökoulutus myös muille organisaatioille, yrityksille ja yhdistyksille

  Kysy muita räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia maria.rautava@toitu.fi